top of page

         Testament

 

 

Vaak wordt aan ons de vraag gesteld of men een testament moet maken. In veel gevallen is het antwoord daarop dat het inderdaad verstandig is. Waarom?

 

Bij ongehuwde samenwoners met kinderen zijn uw kinderen uw enige erfgenamen. Heeft u geen kinderen dan zijn uw ouders/broers/zusters uw enige erfgenamen. Wilt u uw partner beschermen tegen aanspraken van deze erfgenamen dan moet dat in een testament.

 

Voor gehuwden is er in de wet al (summier) een langstlevende regeling opgenomen. Op grond van deze “wettelijke verdeling” gaan alle goederen naar de langstlevende. De langstlevende wordt eigenaar, maar moet wel de erfdelen van de kinderen berekenen. Dit kan voor gehuwden tot financiële problemen leiden, omdat zij wel erfbelasting moeten betalen over de erfdelen van de kinderen. Wat als uw gehele vermogen in uw huis zit?

Dan wordt het betalen van erfbelasting lastig. In deze situatie zou u kunnen afwijken van de wet door in uw testament een zogenaamde “tweetrapsmaking” op te nemen.

 

Misschien wilt u helemaal niet dat uw echtgenoot van u erft, bijvoorbeeld omdat hij/zij is opgenomen in een verpleeghuis of omdat u voornemens bent te gaan scheiden of wilt u één van uw kinderen onterven.

Al deze zaken kunt u regelen in een testament.

Voor gehuwden zijn er dus nog steeds genoeg redenen om een testament te maken.

 

Voor ongehuwden zonder kinderen is het absoluut aan te raden om een testament te maken. Als u overlijdt, zijn volgens de wet uw ouders, broers en zussen uw erfgenamen. Op deze vererving is plaatsvervulling van toepassing dat wil zeggen dat er soms tot de 6de graad naar erfgenamen gezocht moet worden. Wilt u niet dat het wettelijk erfrecht op uw vererving van toepassing is, maar wilt u bijvoorbeeld uw favoriete nichtje laten erven of alle familie uitsluiten ten gunste van goede doelen of vrienden tot erfgenaam benoemen, maak dan een testament. Een testament zorgt er voor dat uw vermogen bij de door u gekozen (rechts-)personen terecht komt.

 

Wat kunt u nog meer regelen in uw testament:

 

  • Voogdij: Wie mag er voor uw kinderen zorgen als u bent overleden?

  • Bewindvoering: Wie beheert het vermogen van uw kinderen? Indien u een voogd aanwijst, beheert de voogd het vermogen van uw kinderen. Soms is het prettiger om zorg en financiën te scheiden door een aparte bewindvoerder aan te wijzen. De voogdij/bewindvoering duurt totdat uw kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Het is echter ook mogelijk om de bewindvoering na de meerderjarigheid van uw kinderen te laten doorlopen, bijvoorbeeld totdat zij 21 of 23 jaar zijn geworden.

  • Executele: wie zorgt voor de afwikkeling van uw nalatenschap? U kunt uw nalatenschap door de langstlevende laten regelen of door één van uw erfgenamen. Soms is het prettiger om een notaris als onafhankelijke/professionele executeur aan te wijzen. Meer informatie over de door een executeur te verrichten werkzaamheden vindt u hier.

  • Uitsluitingsclausule: U bepaalt dat alles wat door een verkrijger (erfgenaam/legataris) uit uw nalatenschap wordt verkregen voor de verkrijger zelf is en niet hoeft te worden gedeeld bij een eventuele echtscheiding of uit elkaar gaan van de verkrijger.

  • Legaten: U kunt aan een (rechts-)persoon een geldbedrag of bepaalde goederen geven zonder dat hij/zij uw erfgenaam is.

  • Codicil:  een door uzelf, met de hand, geschreven document waarin u een beperkt aantal wensen en legaten kunt vastleggen.

 

Nadat u een testament heeft gemaakt, wordt uw testament geregistreerd bij het Centraal Testamenten Register. Door deze registratie kunnen we altijd achterhalen waar u uw laatste testament heeft gemaakt.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Download hier een brochure.

 

 

        

 

bottom of page