top of page

         Ondernemingsrecht

 

U wilt een onderneming beginnen. Wat moet u doen? Gaat u als eenmanszaak beginnen of richt u een Besloten Vennootschap (BV) op? Als er aan een BV gedacht wordt, moet het dan één BV worden of meteen een Holding en een Werkmaatschappij? Een punt waar u zeker aandacht aan moet geven is de mogelijke aansprakelijkheid van de ondernemer. Wij kunnen u, in overleg met uw accountant of fiscalist, helpen met het maken van een voor u juiste keuze. 

 

De oprichting van een BV

 

De oprichting van een BV moet bij notariële akte gebeuren. Bij de oprichting van de BV worden aandelen uitgegeven. Deze aandelen worden volgestort. De volstorting kan plaatsvinden door het storten van geld (oprichting in contanten), maar ook in natura (het inbrengen van een bestaande onderneming). U richt een BV op omdat u aansprakelijkheid wilt beperken. U bent echter wel aansprakelijk voor uw ingebrachte kapitaal.

 

In de oprichtingsakte worden de statuten van de BV opgenomen. In deze statuten staan zaken als de naam, de doelomschrijving van de BV, de bestuurders van de BV en op welke wijze zij worden benoemd of ontslagen, hoeveel aandelen er worden uitgegeven en tegen welke waarde, wie de aandeelhouders zijn en wat te doen bij een overdracht van aandelen aan derden.

 

Na de oprichting van de BV zorgen wij voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Ook krijgt u van ons een aandeelhoudersregister.

 

Als de BV nog in oprichting is, kan het zijn dat u als bestuurder al werkzaamheden verricht. Zolang de BV nog niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel is de bestuurder aansprakelijk voor al deze handelingen. Door het opmaken van een akte van bekrachtiging zorgt u er voor dat alle rechtshandelingen die in de voorfase van de oprichting van de BV zijn verricht voor rekening van de BV komen.

 

 

Aandelenoverdracht

 

Voor de verkoop van aandelen is een notariële akte nodig. In deze akte wordt onder meer opgenomen welke aandelen worden verkocht, wat de koopprijs van de aandelen is en vanaf wanneer de aandelen voor rekening en risico van de koper zijn. Daarnaast kan het zijn dat een verkoper garanties geeft aan de koper met betrekking tot bijvoorbeeld de balans of dat er ander bijzondere overeenkomsten zijn. Ook worden er afspraken gemaakt over de aansprakelijkheid voor schulden en/of belastingzaken. De betaling van de koopsom zal doorgaans via ons kantoor lopen. Wij onderzoeken, onder meer bij de Kamer van Koophandel, of de verkoper bevoegd is tot verkoop en levering over te gaan. De aandelenoverdracht wordt vervolgens ook verwerkt in het aandeelhoudersregister. Na de overdracht van aandelen zorgen wij voor inschrijving van de gewijzigde aandeelhouder(s) en/of bestuurder(s) bij de Kamer van Koophandel.

 

Ook kunt u bij ons terecht voor een statutenwijziging, de overdracht van uw onderneming, een inbrengakte of een stichting administratiekantoor. Daarnaast kunnen wij u helpen bij de levering van bedrijfspanden en – goederen.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

www.notaris.nl/bedrijven-en-organisaties

bottom of page