top of page

       Vereniging

 

Een vereniging heeft leden. De oprichting van een vereniging kan bij notariële akte, maar er bestaat ook een informele vereniging. Deze informele vereniging is echter niet volledig rechtsbevoegd dat wil zeggen dat deze vereniging bijvoorbeeld geen erfgenaam kan zijn of een pand kan aankopen. Daarnaast zijn de bestuurders aansprakelijk.

 

Het is daarom verstandig om een vereniging bij notariële akte op te richten. In deze akte worden de statuten van de vereniging opgenomen. In de statuten wordt onder meer opgenomen de naam, het doel en de organen van de vereniging (in ieder geval het bestuur en de ledenvergadering). Na het tekenen van de akte van oprichting zorgen wij voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 

       

        Stichting

 

Een stichting moet bij notariële akte worden opgericht. In deze akte worden de statuten van de stichting opgenomen. In de statuten wordt onder meer opgenomen de naam, het doel en de eventuele organen van de stichting (in ieder geval het bestuur). Een stichting kan door één persoon worden opgericht, echter het is aan te raden om een bestuur te hebben dat uit meerdere personen bestaat. Stichtingen hebben meestal een ideëel doel.

 

Als de stichting een zogenaamde ANBI wil worden dan dienen de statuten aan strikte eisen te voldoen en één daarvan is dat er meerdere personen in het bestuur zitten. Wij kunnen u helpen een voor u juiste keuze te maken. Na het tekenen van de akte van oprichting zorgen wij voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

www.notaris.nl/bedrijven-en-organisaties

 

 

 

 

bottom of page