top of page

        Samenwonen

 

 

Samenwoners hebben geen wettelijke rechten en verplichtingen naar elkaar en ieder houdt zijn/haar eigen vermogen. Ook heeft u geen recht op nabestaandenpensioen of alimentatie. Wilt u toch ten opzichte van elkaar wat regelen dan kunt u een notarieel samenlevingsovereenkomst maken. In een samenlevingsovereenkomst kunt u onder andere regelen welke goederen van u samen zijn, wat er gebeurt met bijvoorbeeld uw woning als u uit elkaar gaat en kunt u elkaar aanmerken als partnerpensioengerechtigde. Zonder deze benoeming tot partnerpensioengerechtigde keert een pensioenfonds na uw overlijden niets van uw opgebouwde pensioen aan uw partner uit. Ook zorgt een samenlevingsovereenkomst voor een lagere erfbelasting als u komt te overlijden.

In veel gevallen is het noodzakelijk om naast een samenlevingsovereenkomst ook testamenten te maken.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Download hier een brochure.

 

 

bottom of page