top of page

         Huis en hypotheek.

 

 

U heeft een huis gekocht. Wat nu?

 

Meestal is er een makelaar betrokken bij de verkoop dan wel aankoop van een woning. De makelaar zal dan de door verkoper en koper getekende koopovereenkomst naar ons kantoor sturen. Als een verkoper en koper geen makelaar hebben, kunnen wij ook voor u een koopovereenkomst opmaken.

 

Na ontvangst van de koopovereenkomst gaan wij aan de hand van de koopovereenkomst de leveringsakte voorbereiden. Bij de akte van levering wordt de woning in eigendom aan de koper geleverd.  

 

Bij de voorbereiding horen diverse inzagen bij het Kadaster omdat we zeker moeten weten of de verkoper wel mag verkopen. Is de verkoper wel bevoegd om te verkopen of moet nog iemand anders (echtgenoot, curator, bewindvoerder) toestemming geven? Daarnaast kijken wij of er nog hypotheken of beslagen op de woning rusten. Als dat het geval is schrijven we de geldverstrekker van de verkoper aan. Voor de levering krijgen de verkoper en koper een nota van afrekening waarop zij precies kunnen zien wat er betaald moet worden dan wel wat er wordt ontvangen. Ook zorgen wij dat de geldverstrekker van de koper het geld op de dag van de levering bij ons stort.

 

Na het tekenen van de akte van levering wordt een afschrift ingeschreven bij het Kadaster. Alleen als uit de laatste controles blijkt dat de inschrijving op een correcte en beoogde manier heeft plaatsgevonden, en dat derhalve de koper de eigendom “vrij en onbezwaard heeft verkregen”, mogen de gelden worden overgemaakt aan de verkoper. Na inschrijving bij het Kadaster ontvangt de koper (als nieuwe eigenaar) een afschrift van de notaris en het inschrijvingsbewijs van het Kadaster.

 

Om de aankoop van de woning te kunnen betalen, hebben verreweg de meeste mensen financiering nodig. Dat regelt u bij een financiële instelling/bank. Zodra u de offerte bij financiële instelling/bank heeft getekend en de benodigde informatie bij hen heeft aangeleverd, worden de hypotheekstukken naar ons kantoor gestuurd. Met deze hypotheekstukken kunnen wij een hypotheekakte voor u opmaken. De hypotheekhouder (de bank, verzekeraar, etc.)  leent u het geld voor de aankoop van de woning waartegenover u het recht van hypotheek verleent. Dit betekent dat wanneer u niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen (betaling van rente, aflossing, premie, etc.) de hypotheekhouder gerechtigd is om uw woning in het openbaar te verkopen. Het geheel aan afspraken met en verplichtingen tegenover de hypotheekhouder wordt vastgelegd in de hypotheekakte. De hypotheekakte wordt na de ondertekening van de akte van levering bij de notaris getekend en vervolgens ook ingeschreven bij het Kadaster.

 

Ook kunt u bij ons terecht voor een oversluiting van uw hypotheek of een verhoging van uw hypotheek. Daarnaast kunnen wij u helpen bij zaken als particuliere geldleningen, schuldbekentenissen, het vestigen van erfdienstbaarheden, het vestigen van een opstalrecht en overdracht van grond (al dan niet voor bebouwing bestemd).

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Download hier een brochure.

 

 

bottom of page