top of page

         Schenken

 

 

Tijdens uw leven kunt u al vermogen overhevelen naar uw (klein-)kinderen. Dat kan een eenmalige grote schenking (tot 40 jaar) zijn voor bijvoorbeeld de aankoop van een woning. Ook kunt u er voor kiezen om elk jaar een bedrag aan uw (klein-) kinderen te schenken.

 

Soms heeft u geen geld om te schenken, maar wilt u, om fiscale redenen, toch schenken. Dat kan door middel van een zogenaamde “schenking op papier”. Deze laatste schenking dient verplicht in een notariële akte te worden opgenomen.

 

U kunt dus zelf kiezen welke bedragen u wilt schenken en op welke manier u wilt schenken. Het is wel raadzaam om te kijken naar de voor uw (klein-) kinderen geldende vrijstellingen. Mocht u meer willen schenken dan de vrijgestelde bedragen dan is er schenkbelasting verschuldigd.

 

U kunt ook schenken aan derden, een goed doel of uw kerkgenootschap. Voor iedere persoon of organisatie gelden andere vrijstellingen en bepalingen. Schenkt u aan een goed doel dan kunt u overwegen om dit in de vorm van een periodieke schenking te doen. Voor deze vorm van schenken geldt namelijk dat zij volledig aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Gewone schenkingen daarentegen zijn niet of slechts voor een deel aftrekbaar.

 

Laat u dus goed voorlichten over de juridische en fiscale consequenties van schenkingen.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Download hier een brochure.

bottom of page