top of page

Levenstestament/volmacht

Wie behartigt mijn belangen als ik dat zelf tijdens mijn leven niet meer kan?

U kunt in een levenstestament/notariële volmacht iemand aanwijzen die u volledig vertrouwt en aan wie u volmacht wilt geven om al uw belangen te behartigen als u dat zelf om wat voor reden dan ook niet meer kunt. De gevolmachtigde beheert uw vermogen en mag bijvoorbeeld ook uw eventuele eigen woning verkopen en leveren. Indien gewenst kan de gevolmachtigde ook uw belangen behartigen op het medische vlak. De keuze van de gevolmachtigde ligt bij u en niet bij een rechter.

 

Heeft u geen levenstestament/volmacht gemaakt en bent u daar ook niet meer toe in staat, omdat u bijvoorbeeld dementeert, dan kunnen er namens u geen handelingen worden verricht en zal de rechter een bewindvoerder, mentor of curator gaan aanwijzen.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Download hier een brochure.

bottom of page